Dr Karwande to head Krida Bharati’s Vidarbha body
   Date :10-Jul-2022

Dr Karwande
 
 
Sports Reporter :
 
DR ANIL Karwande will head Krida Bharati’s Vidarbha region body. During their latest Executive Committee meeting, the entire body of Krida Bharati for Vidarbha Region was declared. Dr Karwande will be assisted by as many as six vice-presidents while Dr Shirish Topre will be the Mantri and will be helped by three saha-mantris. Apart from the full 24-member Executive Committees, seven invitees were also selected in the Executive Committee meeting. Krida Bharati’s Vidarbha Region Executive Committee — President Dr Anil Karwande. Vice-Presidents: Prashant Mohta, Dr Prakash Nandurkar, Vijay Munishwar, Dr Prashant Mulavkar, Dr Yogesh Saalfale, Pramod Chandurkar. Mantri: Dr Shirish Topre. Saha-Mantri: Meera Fadnis, Rushendra Dakhne, Datta Kanjharkar. Sampark Pramukh: Vilas Padhye. Prashikshan Pramukh and Krida Kendra Pramukh: Raju Kane.
 
Prachar Pramukh: Sanjay Batwe. Sports Medicine Pramukh: Dr Nirbhay Karandikar. Mahila Pramukh: Sunita Moundekar. Cycling Aayam Pramukh: Appa Rakhe. Yoga, Suryanamaskar Pramukh: Mahesh Joshi. Ghosh Pramukh: Bhushan Itkikar. Yuwa Aayam: Dr Neerav Pandya. Social Media Pramukh: Rajesh Gadikar. Vanwasi and Shikska: Vinayak Anjankar. Invitees (Vibhaag Sanyojak) — Buldhana: Adv Uday Apte. Akola: Atul Kondlikar. Amravati: Pradeep Mugal. Yavatmal: Santosh Zade. Chandrapur: Principal Dr Chandrashekar Kumbhare. Nagpur Mahanagar: Santosh Sakalle. Nagpur Gramin: Dr Abhay Mudgal.